Reflectie – Tool – Tekst hulpjes

Er zijn verschillende manieren waarop onderwijs ontworpen kan worden. En als je die kent, kan je daarvan gebruik maken als student. Wat die opbouw heeft een logica die te maken moet hebben wat docenten vinden of willen dat je gaat leren.

Hieronder noem ik er een paar. Wat is het nut? Je kan er tekst suggesties uit nemen.

Wat deed ik in de cursus of door de jaren heen dan?

Er is zijn vele theorieen hoe je kennis etc aanbrengt. De taxomonie van Miller is daar een van. Dit is een opbouw die vertelt hoe je onderwijs kan inrichten. En dus ook hoe je onderwijs kan ondergaan, of daarbij kan reflecteren. Zie het staatje hieronder dat naar ik denk redelijke van zelf spreekt.

Taxonomie van Miller plaat 1
Taxonomie van Miller

De onderste laag van de piramide vormt het fundament voor de bovenliggende laag.

Er wordt gesproken over beroepsbekwaamheden omdat de verschillende niveaus betrekking hebben op de vaardigheden die nodig zijn voor de uitoefening van een beroep (competentie). Namelijk van onder naar boven het hebben van de kennis, het weten hoe de kennis moet worden toegepast, het op een juiste manier handelen (oefenen)  met de opgedane VAK (vaardigheden, Attitude en Kennis)  en het werkelijk uitvoeren in de praktijk.

De onderste twee niveaus hebben te maken met KENNEN en de bovenste 2 met HANDELEN.

Deze vier lagen kunnen verdeelt worden over de studie jaren, maar ook in een zware cursus worden gedaan in de bijvoorbeeld 20 weken die er voor beschikbaar zijn.

Een andere manier van er naar kijken

Het leven lang leren wordt in onderstaand figuur zeer goed aangegeven. Het “doen” en “zijn” staat bovenaan, omdat het leren in het bedrijfsleven bestaat uit professioneel handelen in een beroepscontext. Het leermodel begint in het bedrijfsleven vanuit de praktijk dus niveau 4 en wordt verbonden aan de theoretisch kennis behorende bij de in het kwalificatiedossier omschreven kerntaken en werkprocessen.

Taxonomie van Miller en Competentiegericht leren volgens het model van Miller.
Taxonomie van Miller op een andere manier verteld.

In het figuur wordt een permanente wisselwerking tussen de verschillende competentieniveaus weergegeven. Het leerproces is de spiraalvormige beweging  naar een meer deskundig en autonoom handelen en waardenbewust zijn in de praktijksituaties waarin de deelnemer zich ontwikkelt.

Hoe passen docenten dit toe

Deze plaat laat ik je slechts ter informatie zien, mag je direct vergeten.

Taxonomie van Miller en toepassingen.

Wat kan ik hier nu mee in mijn reflectie?

Je verhaallijn zou kunnen zijn

Voorbeeld 1. Langs de lijnen van de piramide: ‘vorig jaar leerde ik uit mij hoofd de 4Ps van marketing (weten), dit jaar heb ik dat toegepast en onze producten van betere promotie voorzien (toepassen).

Voorbeeld 2. In het vierde jaar heb ik complexe problemen aangepakt bij mijn firma. In het eerste jaar mocht ik dat niet, maar dankzij de vorige jaren en mijn inzet heb ik laten zien waarde toe te voegen en weinig fouten te maken. Dus nu deed ik project xyz.

Taxonomie van Bloom

Dit is een handige andere tool. Hier kan je als student wat werkwoorden afkijken die je kan gebruiken in je reflectie verslag.

Het klink dan zo als

Weten

‘Het herkennen van problemen doe ik nu sneller’ of ‘Het selecteren van de juisten hoofdvraag was een uitdaging maar door xyz is dat gelukt’.

Inzien

‘Bij het formuleren van de hoofdvraag en deelvragen zag ik in dat ….’of ‘Met het herformuleren van de theorie voor mijn collega’s heb ik gemerkt beter in de lesstof te raken’.

Toepassen

etcetc Je snap wat ik bedoel.

Beheersingsniveaugedragskenmerkoperationele ‘werkwoorden’
Wetenfeiten-reproductie, herkenning, herinneringclassificeren, herkennen, identificeren, in volgorde plaatsen, lokaliseren, navertellen, noemen, onderkennen, opsommen, reproduceren, rubriceren, selecteren, uit elkaar houden, weergeven
Inzienbegrip, interpretatie, logische reproductieaanduiden, aangeven, formuleren, illustreren, karakteriseren, opdracht geven, schetsen, signaleren, typeren, met eigen woorden vertellen, vertegenwoordigen
Toepassenelementen uit ‘weten’ en ‘inzien’ hanteren in nieuwe situaties; kiezen van de juiste wetten, regels, schema’s, begrippen enzovoortsaandeel leveren, aangeven van grenzen, hiaten e.d., behandelen, berekenen, beschrijven, bewaken, bijdragen, definiëren, demonstreren, gebruiken, hanteren, oplossen, opstellen, een overzicht geven, procedure kiezen en volgen, rapporteren, schatten, uitleggen, verduidelijken, voorspellen, voorstel doen, vormgeven vragen formuleren
Analyseren, synthetiserenordenen naar inhoud, vorm, functie e.d.; samenstellen van elementen tot een uniek en origineel geheelafkeuren, afleiden, afwegingen maken, alternatieven voorleggen, argumenteren, becommentariëren, belangen afwegen, concluderen, construeren, controleren, discussiëren, herformuleren, leiding geven, modelleren, motiveren, onderhandelen, ontwerpen, fouten opsporen, opbouwen, problemen oplossen, ordenen, organiseren, overleggen, prioriteiten stellen, relateren, samenstellen, samenvatten, uitvoeren, tot stand brengen
Integrerenevalueren, beoordelen, toepassen buiten eigen disciplineadviseren, beoordelen, commentaar geven, kritisch doorlichten, evalueren, ondersteunen, oordelen, verdedigen, toetsen, zelfstandig optreden

Het internet is bezaait met uitleg van Bloom daarom hieronder maar een klein stukje tekst.

Heb je nog tips voor deze pagina? Laat me weten! rudolph.regter@outlook.com