Competentie – Ondernemend vermogen

Hieronder even een korte toelichting. Komt later meer.

Ondernemend vermogen
Om kansen te zien  en tot goede ideeën te komen, is het belangrijk dat je nieuwsgierig bent, vragen stelt en kritisch bent. Zo vorm je je onderbouwde mening en kan je pijnpunten van een organisatie ombuigen naar kansen waardoor er concurrentievoordeel ontstaat. Je laat je hierbij niet te veel leiden door vaste kaders.
Ik kijk op creatieve wijze naar het vraagstuk en geef mogelijke oplossingsrichtingen en weet deze te waarderen/prioriteren
Je komt met verrassende ideeën.Je doorbreekt bestaande denkkaders. Je onderkent dat er meerdere oplossingen zijn voor het zelfde probleem.Je herkent goede ideeën van anderen (en kunt daarop voort bouwen).Je ontwikkelt ideeën tot een nieuw concept.Je hebt een intrinsieke motivatie om ‘origineel’ te zijn.  
Ik toon lef en durf om te experimenteren
Je durft ‘anders’ te zijn en neemt daartoe (gecalculeerd) risico.Je bent in staat nieuwe ideeën te toetsen.Je zet nieuwe ontwikkelingen in gang.Je stelt kritische vragen.Je durft vraagtekens te zetten bij ‘gang van zaken’.  
Ik treed ondernemend op.
Je wil presteren en neemt daartoe actie.Je ziet kansen in plaats van problemen.Je reageert alert op kansen en pakt die op.Je zoekt naar oplossingen en geeft niet snel op.Je stelt vragen om een breed scala aan meningen te vinden.Je bent nieuwsgierig en je bent altijd op zoek naar informatie. Je bekijkt een probleem van meerdere kanten.Je staat open voor nieuwe invalshoeken van een probleem.  
Wat voorbeelden van hoe je ondernemend vermogen kan invullen

Rudolph

versie 19 april 2021