Hfd 6. Implementatie

Reden van dit hoofdstuk

Wanneer ga ik het krijgen, dat eind resultaat? zal je opdracht gever snel vragen. En die wil ook weten wat voor mensen, geld en zo ingezet moeten worden. En mogelijk het kritische pad dat je project heeft.

Als de lezer die hoofdstuk heeft gelezen dan:

  • Weet die wat er geleverd gaat worden en wanneer.
  • Welke activiteiten er gedaan moeten worden en door wie en wanneer.
  • Weet die welke activiteiten van welke eerdere activiteiten afhankelijk zijn.
  • En begrijpt die het kritische pad.
  • En is tevreden met de manier waarop jij hebt afgesproken updates te geven over de status van je project.

Hoofdstuk 6 – implementatie plan

6.1 Milestones en activiteiten

6.2. Project plan opstellen

Ad 6.1. Milestones

Inleiding. In project management is het een goede gewoonte regelmatig te rapporteren aan je opdrachtgever. En zijn er belangrijke momenten waarop je dat zeer serieus moet doen en waarop er formele besluiten genomen moeten worden. Dit zijn de milestones.

Praktisch. Bedenk op welke moment je plan van extra budget moet worden voorzien, dat is een milestone. Of wanneer kan het project nog gestopt worden, dat kan ook een milestone zijn. Of wanneer gaat het project van afdeling x naar afdeling y.

Logica tip. Link eventueel met een project management methode ala Prince2. Verdiep je daarin al je graag in je werk projecten doet en die tot een goed einde wil brengen.

Valkuil. Geen milestones zetten omdat je denkt dat je project klein is en dat niet nodig is. Er zitten namelijk altijd kritische momenten in je project en die hebben extra aandacht nodig.

Jip en Janneke. Even nog geen tekst hier.

Ad 6.2 Projectplan opstellen.

Inleiding. Kern is hier: Wat is het projectplan per aanbeveling, dus wanneer gaat iemand de resultaten krijgen?

Persoonlijk heb ik voornamelijk belangstelling voor wanneer de firma de vruchten gaat plukken van het implementeren van jouw aanbevelingen. En ik zou willen weten hoe waarschijnlijk het is dat je het kan halen. En die waarschijnlijkheid wordt naar ik denk erg vergroot met een project plan (what get measured, gets done) en een inzicht in het ‘verander management’ model dat je zal hanteren. Het Knoster model is daarvoor een van de standaard modellen die studenten gebruiken. Simpel en direct toepasbaar.

Praktisch. Hier een Gantt chart als projectplan bijvoorbeeld. En daarin met wie je het gaat uitvoeren, dus naast de taken die gedaan moeten worden, wie het gaat doen, hoeveel tijd die nodig heeft om het te doen en wat de doorlooptijd is. Een ARCI is hier wel op zijn plaats. <insert link hier> Wil je het nog mooier doen beschrijf je het ‘kritische pad’ daarin en welke mitigerende activiteiten je kan uitvoeren als iets mis gaat in de planning en dat kritische pad. Weet je niet waar ik het nu over had, vraag dan naar je docent en les projectmanagement, een essentieel onderdeel van iedere opleiding lijkt me…

Logica tip. Dit past bij de stakeholders. Rapporteer je aan iemand met een blauwe hoed dan heeft die als instelling xyz (zie de lessen rond de Hoeden van De Bono) En daar wil je op inspelen om zijn akkoord te krijgen.

Valkuil. Geen projectplan hebben. Of er een die slechts tien actiepunten heeft. Als je niet kan verzinnen wat de acties zijn om jouw aanbeveling realiteit te laten worden, past bij je de tegeltjes wijsheid ‘plannen zonder actie zijn dromen’. En acties worden ingezet met een strak actieplan met daarbij de rollen goede en duidelijk verdeelt in een ARCI.

Jip en Janneke. Heb ik niet.