Implementatie – Inleiding

Als je bezig bent met een scriptie, werkstuk of portfolio (het is maar hoe ze het noemen) dan lijkt het me essentieel dat er iets mee gedaan gaat worden. Met al je werk dat je erin gestoken hebt bedoel ik dan.

Zo komen we bij de implementatie van je aanbevelingen. 

Hoe implementatie aan te pakken?

Inleiding. Wat mijn betreft is een onderscheid te maken tussen enerzijds de omvang en de inhoud van het plan dat nodig is om jouw aanbevelingen, jouw advies uit te voeren.

Hieronder leg ik uit wat ik daarmee bedoel en geef je een suggestie hoe dan verder te gaan en welke keuze te maken voor de inrichting van je implementatie plan/hoofdstuk.

Omvang klein. Is wat je aanbeveelt iets dat over een kleine afdeling gaat en zijn werking, dan volstaat een projectplan. Dat is een opsomming van wat er gedaan moet worden, lees er over meer in een andere tab van deze cursus. Of volg de link hier.

> maak een Project plan.

Omvang groot. Is het iets dat over meerdere afdelingen gaat en meerdere werkstromen heeft, dan lijkt mee een uitgebreid Programma (het managen van meerdere projecten) op zijn plaats. Je kan voor de inrichting kijken naar het ‘full monty’ programma aanpak. Ook zal ik ooit eens de aanpak van een aanpak toelichten als het over meerdere projecten gaat binnen een programma. Ik deed er daarvan meerdere in mijn leven en dat is een leuke klus om te doen, veel bordjes in de lucht houden, om mensen en hun leidinggevende heen cirkelen en steeds een einddoel voor ogen houden. Fun werk om te doen! Lees er verder over elders op deze website. Of volg de link hier.

> maak een Programma management plan.

Inhoud simpel. Een project inhoud en zijn acties zijn simpel in mijn gedachte als er niet verwacht gaat worden dat mensen gaan veranderen. Want het veranderen van mensen is het meest complexe wat je kan willen doen. Daarna komt het veranderen van ICT en dan van Geld stromen en dan van Processen. Note: ik denk in vier pijlers die een firma zijn: Mensen, Processen, ICT/Kennissystemen en Geld.

In het geval van een simpel project dan is er hoogstens aandacht te geven aan hoe je het projectplan verkoopt dus wat voor soort communicatie doe je vooraf, tijdens en achteraf en wat voor KPI’s ga je gebruiken.

> maak een Project plan.

Inhoud complex. Er zijn nu veel afdelingen betrokken en veel mensen moeten veranderen in hun manier van werken. Dat is dubbel lastig. Want is het veranderen van mensen hun methode van werken al lastig, dan is het dubbel lastig als die mensen op verschillende afdelingen werken. Verschillende bazen met verschillende richtingen die ze uit willen daar begint het al mee. Verschillende type mensen, iemand die op de afdeling verkoop werkt is iets ander vaak ingesteld dan iemand van de afdeling juridische zaken. Dus hier is het complex. Dan is de ‘full monty’ nodig. Een Verandermanagement aanpak. Zie daarvoor elders in deze cursus. Of volg de link hier.

> maak een Verander management (Change management) plan. En overweeg er Programma management aan toe te voegen.

Hoe ziet een inleidende tekst er bijvoorbeeld uit?

Inleiding. Om het hoofdstuk van je implementatie plan een goede start te geven is het nuttig nog even de logica lijnen uit te schrijven. Dat maakt het voor de lezer makkelijk, je zit waarschijnlijk al op bladzijde 30 van je portfolio en dan is of de lezer niet meer helemaal mee, of die heeft de andere pagina’s overgeslagen, want alleen geinteresseerd in het resultaat. Wat krijg ik wanneer? Je kan je uit eerdere communicatie van me wellicht herinneren dat ik zo een iemand ben en naar ik denk veel directeuren.

Praktisch. Het kan klinken zoals:

Voorbeeld start.

De hoofdvraag nam de uitdaging aan om te onderzoeken <hier de hoofdvraag>. Het onderzoek dat ik daarop deed om met aanbevelingen te komen die op feiten gebaseerd is, deed ik als volgt. Blabla <beschrijf je onderzoek in 2 regels>. De conclusies die daaruit voortkwamen gaven me inzicht hoe het probleem van de hoofdvraag op te lossen is, en de x <aantal> aanbevelingen die ik gedaan hebt zijn:

<aanbeveling 1>

<aanbeveling xyz>

Hieronder volgt de aanpak die ik voorstel om die aanbevelingen in actie op te zetten en tot realiteit te maken voor de firma. 

Ik heb gekozen om de implementatie als volgt vorm te geven, blabla. Dit omdat het project klein/middelgroot/groot is van omvang. Er zijn xyz mensen bij betrokken. Het is wel/beetje/niet complex om de veranderingen door te voeren daarom kies ik er wel/niet voor een verander management model te gebruiken en die toe te lichten in deze implementatieplan.

Voorbeeld einde

(PS: neem dit niet al te letterlijk over als je bij mij examen komt doen. En dit is slechts mijn gedachte, dat zegt helemaal niets over de mening van andere directeuren of hoogleraren)

Hoe kan het laatste deel van je implementatie plan eruit zien?

Inleiding. Het implementatieplan is voor me de slagroom op de taart. Hier ga ik zien hoe en wanneer de firma extra geld gaat maken dankzij jouw werk. En daar ga jij dus ook zien, wanneer je om salarisverhoging kan vragen.

Dus dit afronden met wat klaroen geschal lijkt me prima en aangewezen. De te verwachte resultaten net iets extra aanzetten en goed in de verf zetten is prima.

Praktisch. Helemaal top is het als je portfolio kan eindigen met een stukje over de acceptatie van de firma van jouw plan. Heeft men akkoord gegeven op het plan? Of beter nog, op het budget dat nodig is om het uit te voeren? Perfect! Dan is het een ‘beroepsproduct’ zoals men het ambtelijk in onderwijsland noemt. Andere mensen noemen dit gewoon een actieplan, want in andere plannen heeft men geen interesse. Levert het geen geld op of meer maatschappelijk welzijn waarom zou je het dan doen in werktijd?

Logica. Als je door deze cursus heen bent gelezen, ga je nu weten dat er een logische lijn moet zijn tussen situatie, complicatie en oplossing. Dus tussen wat er gebeurt in de industrie, in jouw firma, welke uitdaging er is, hoe je onderzocht wat een oplossing is, wat die oplossing kan zijn en hoe een implementatieplan je tot het eind resultaat gaat brengen. Dus dat kort opgesomd in vier zinnen, is een perfecte logica lijn en afsluiting.

Valkuil. Je hier tekort doen. Of een te grote broek aantrekken. Tekort doen is de voordelen niet goed in het zonnetje zetten en net te weinig geld voordelen je toe-eigenen. Te grote broek is dat je voor een firma die 10 miljoen winst maakt, ineens zegt dat door jouw plan ze nu 15 miljoen winst gaan maken… dat klinkt in mijn oren wat te veel van het goede. Kan natuurlijk, disruptief zijn kan zeker ook leiden tot grote veranderingen.


Rudolph Regter

versie december 2020