Tool – Borging kwaliteit

Er is een ruime set aan documentatie over assessments en het wel en wee daarvan. Het lijkt me dat je een deel daarvan zou willen kennen als student. Hieronder wat teksten daarover. Kern is dat het strak en strikt beschreven is hoe een assessment moet verlopen, er controles zijn door commissies etc. Maar waar gewerkt wordt vallen spaanders, dus heb je net pech probeer het met gesprek op te lossen dat zal vaak prima lukken.

Bottom line: borging is strikt. Student moet helpen met beoordeling van opdrachtgever steeds in portfolio te doen.

Hoe is het proces van assessment?

Dit heb ik al elders verteld, hier nog eens generiek gezegd. Het is vaak met de volgende stappen:

  • Eerst inleveren van portfolio volgens de studiehandleiding.
  • Dan beoordelen twee assessoren het portfolio en houden die tegen het beoordelingsformulier aan. (zie link naar wacker).
  • Als derde presenteert de student hier zijn werk (vaak 10 minuten). De assessoren voeren daarna een vraag en antwoord gesprek en houden de toetscriteria (de rubric, het beoordelingsformulier) in gedachte (tussen 30 minuten en 60). Het assessment dat wordt opgenomen op audio of video, dit in geval er een dispuut is over het eindresultaat. Die audio en video worden niet lang bewaard overigens. Net zo lang als de protesttermijn is.
  • Als vierde bespreken de assessoren de uitkomst (afhankelijk van matching met criteria, tussen de 15 en 30 minuten)
  • Als afsluiting krijg de student feedback op het assessment en de beoordeling. (richtlijn is hier 15 minuten)

Wat wordt dan getoetst?

Als je hier bent gekomen en je weet dat niet… tja…. dan zou ik een opgeheven vingertje willen laten zien, maar kom ik doen niet te flauw, hier mijn uitleg en tips.

Toetsing is aan de hand van criteria die je aan het begin van de cursus zijn uitgelegd. Als dat niet gebeurd is, vraag er dan naar. Krijg je die niet, vraag er naar. Krijg je die dan nog niet, escaleer dan naar een hogere in rang. Vaak een onderwijsmanager, die is de manager van het onderwijs en daarin is essentieel dat je weet als student en docent wat je aan het doen bent en waarom. Lichtjes open deur lijkt me…….

Er zijn hier een aantal begrippen belangrijk:

– Rubric

– Leeruitkomsten

– Beoordelingsformulier

– Criteria

Leeruitkomsten

Die hebben een aantal algemene criteria. Deze zijn in grove lijnen de volgende. Verder in deze website schrijf ik er meer over.

Inhoudelijke kwaliteit. Dit is per cursus verschillend zoals je begrijpt. Bij een cursus Frans alleen in je portfolio beschrijven hoe een koffie te bestellen met een papieren uitleg, lijkt niet echt inhoudelijk kwalitatief: is het niet wat weinig en zonder audio?

Methodisch werken. Heb je een onderzoekend vermogen en zet je die op een logische navolgbare manier in?

Lerend vermogen. Hoe verwierf de student haar of zijn kennis? Welke reflectie was daarop?

Verantwoord handelen. Je beroepsethiek en maatschappelijk relevantie.

Communicatief vermogen. Kan je schriftelijk, mondeling en met interactie je boodschap overbrengen?

Wie toetst dat?

De examencommissie is daarin het belangrijkste orgaan, want die stelt vast of een student het eindniveau halen dat gewenst is. Dat is zou je kunnen zeggen het

De examencommissie geeft ook de diploma’s uit. Die vergaderen steeds per student daar formeel over en ‘kennen het diploma toe.’

Controle

De instantie die controle uitoefent is de toetscommissie.

Uitvoerend

De assessoren toetsen. Die zijn de uitvoerende mensen.

Hoe wordt er toegezien dat assessments juist verlopen?

Toetsprogramma. Er is bij een onderwijsinstelling een toetsprogramma. Dat vertelt per opleiding en per cursus welke doelen er zijn, welke leerresultaten worden beoordeeld.

Wie ziet er toe?

De examencommissie en de toetscommissie.

Hoe zien die toe?

Benoemen assessoren. De examen commissie benoemd formeel de assessoren. Dus niet iedereen kan dat zomaar gaan doen. Er is een ‘benoemingsprofiel’ opgesteld vaak door de onderwijsinstelling.

Steekproeven. Door steekproefgewijs de assessmentdossiers te controleren. Dat doet de toetscommissie die daarvoor gemandateerd is door de examencommissie.

Waarneming tijdens assessments. Ook weer per steekproef zal een toetscommissie meekijken bij een assessment.

Een paar punten ook nog

Transparantie. Het moet duidelijke traceerbaar zijn waarom een student die beoordeling krijgt die zij of hij kreeg. De onderbouwing moet leesbaar en begrijpelijk zijn. Dit ligt bij de assessoren.

Betrouwbaarheid. Hier is de vraag of het afnameprotocol is gevolgd. En is het vier-ogen principe gevolgd? Dus zijn er twee assessoren geweest?

Validiteit. Er moet een link zijn tussen wat er in het assessment wordt ingebracht door de student (portfolio etc) en wat staat in het beoordelingsformulier. En draagt het portfolio bij aan het behalen van die criteria? (die criteria zijn de leeruitkomsten in docententaal)

Volledigheid. Is alles er: portfolio, beoordelingsformulieren, afname protocol, beoordelingsformulier, feedbackformulier opdrachtgever.

Hoe kans op jouw succes vergroten?

Tip 1: Vraag mede studenten

Het werken in leerwerkgroepen helpt hier enorm. Mekaars werk bekijken en daar feedxyz op gegeven is een gratis methode die je verder brengt.

Tip 2: Vraag docenten

Ga met concrete vragen naar je docent. Dus ik zou denken eerst werken met collega studenten, je vrienden of de bakker op de hoek. En dan concreet naar een docent met je vragen (die als je slim bent, in relatie staan tot het halen van de cursus doelstellingen)

Er wordt weleens geschreven door scholen in beleidsstukken: ‘om ervoor te zorgen dat de student het assessment succesvol kan behalen worden er tussentijdse momenten ingepland waarop de studente van de docent feedback ontvangt op het werk dat zij of hij tot dan gedaan heeft.’ Verder ook ‘Daarnaast geeft de docent aan waar de student nog aan moet werken om het eindassessment succesvol af te ronden.’

Begrippen RR: >> deze op aparte page zetten.

Afname protocol. De voorgeschreven weg om een assessment af te nemen. Hier zitten dingen in als, welke legitimatie is verplicht, welke tijd, wat bij overmacht etc.

Croho

Formatieve toetsing. Een toetsing met een vastgesteld set aan doelen en daarin een meetlat.

OER. Onderwijs

Summatieve toetsing. Die gaat niet leiden tot een eind cijfer en is vaak tussentijds. Het helpt je te weten hoe je er voor staat.

Rudolph Regter

maart 2021