Competentie – Samenwerken

Het onderwerpen samenwerken zal de komende jaren steeds meer terug komen. Sinds het een onderdeel is van de 21st Century skills en alle consultancy firma’s er over schrijven, kan je er niet meer om heen. Helaas, wil je het anders, ga dan naar een onbewoond eiland.

Hoe laat je het zien?

Wat kan je doen om in een assessment te laten zien dat je samenwerken hebt gedaan of kan?

Hieronder een serie aan stellingen die je zou kunnen nemen en daar dan bewijs bij leveren.

 • Ik weet contact te leggen met mensen in andere onderdelen van de organisatie dan waar ik werk.
 • Ik kan contacten leggen en onderhouden met mensen buiten mijn werk die een bepaalde expertise hebben die ik niet heb.
 • Ik maak gebruik van kennis, ervaring en vaardigheden van een ander.
 • Ik kan delegeren.
 • Ik voorzie anderen van heldere instructie om het gewenste resultaat te behalen.
 • Ik maak concrete afspraken met anderen over taken en verantwoordelijkheden.
 • Ik vertrouw een ander taken toe.
 • Ik werk mee aan een gezamenlijk resultaat.
 • In een groep stel ik mij flexibel op.
 • Ik stel gezamenlijk belang boven eigen belang.
 • Ik maak gebruik van deskundigheid van anderen.
 • Ik help mijn groepsgenoten om de doelen te bereiken (ook als ik daar niet meteen belang bij heb).
 • Ik steun ideeën van anderen.
 • Ik lever bijdrage aan het groepsproces.
 • Ik ben gemotiveerd om van betekenis te zijn binnen de groep.
 • Ik kan als er geen samenwerking is, ook de leiding nemen.
 • Ik heb een methode waarop ik samenwerking kan monitoren.
 • Ik heb een aantal technieken in mijn bezit die ik kan toepassen om samenwerking te veranderen, te verbeteren en te verslechteren.
 • Ik heb een aantal modellen die ik ken rond groepsdynamiek en kan die modellen uitleggen en toepassen.

Eind Checklist: En hoe weet je of je dit goed doet?

De super student voldoet dan aan onderstaande zaken:

 • Je bent van betekenis binnen de groep, bijvoorbeeld door anderen van heldere instructie te voorzien om het gewenste resultaat te behalen.
 • Je hebt betekenis omdat je actief het groepsproces kan monitoren en bijsturen.
 • Je neemt het voortouw bij het groepswerk door iedereen erbij te betrekken en de informatie te delen.
 • Je helpt bij het totstandkoming van afspraken, houdt je aan die afspraken en helpt de groep door andere aan te spreken op de afspraken.
 • Je helpt groepsgenoten om de doelen te bereiken (ook als daar geen persoonlijk belang bij is).

versie: lente 2021