Competentie – Methodisch handelen

Over dit onderwerp is het meest te lezen in de literatuur in de zorg sector. Begrijpelijk, je wilt graag de chirurg niet maar wat aan rommelt. En ook je huisarts werkt via een methode waarbij die via anamnese vaststelt wat je schort. In de jaren dat ik omging met een arts was dat wel soms lastig praten, maar goed dat is voor een andere keer.

Vaak heeft methodisch handelen de volgende stappen.

Stap 1. Verhelderen van de vraag.

Stap 2. Onderzoek, analyse van de data en diagnose

Stap 3. Opstellen van een plan

Stap 4. Uitvoeren van het plan.

Stap 5. Evaluatie.

En dan begin je weer bij stap 1. Dat is zeker nodig als je probleem complex is of lang duurt.

Ad Stap 1.

Wat doe je dan zoal?

 • Je wil meer te weten komen over de situatie, voorgeschiedenis, wanneer doet zich het probleem voor etc.
 • Je gaat informatie inwinnen over welke context er is.
 • Je hebt een uitnodigende houding die kans geeft op open gesprek
 • Je werkt toe naar een duidelijk beeld over wat verwacht wordt.
 • Wederzijdse verwachtingen moeten transparant zijn

Ad Stap 2.

Wat doe je hier?

 • Je analyseert het vastgestelde probleem. Is het dringend of niet, Impact groot of klein, etc.
 • Formuleerd een onderzoeksvraag.
 • Uitvoeren van het onderzoek.
 • Ordenen en analyseren van onderzoeksresultaten
 • Formuleren van het antwoord.
 • Overleggen daarvan met opdrachtgever.
 • Overbrengen en bespreken van de besluiten met de zorgvrager

Methodes die je in deze fase kan gebruiken zijn:

 • Gesprek: aanvullend of verdiepend gesprek + meer gerichte vraagstelling
 • Observatie: tijdens onderzoeksfase observatiegegevens verzamelen a.d.h.v. bestaande observatielijsten of vrije observaties
 • Specifieke tests: toepassen van discipline specifieke tests, bijvoorbeeld bij marketing een prijs elastiteit test.
 • Vragenlijsten: worden afgenomen offline of online.
 • Dossierstudie voorbeelden: desk research en benchmarkting
 • Informatie verkregen van andere disciplines, de ‘best practices’.

>> de rest zal ik later in 2023 uitwerken.