Tool – Feedback vragen

Dan ben je bezig met een portfolio te maken. Hoe weet je je op de goede koers zit? Door dat te vragen. Enerzijds jezelf anderzijds je opdrachtgever je medestudenten en docenten vragen. Hieronder daarvoor wat tips.

 • Jezelf bevragen. Dat kan je doen aan het hand van de Plan van Aanpak die je maakt, zo heb je zelf een meetlat gezet. Of jouw stukken tegen die van het beoordelingsformulier houden.
 • Je opdracht gever vragen. Hier kan de onderwijsovereenkomst helpen, je schreef daarin hoe je de cursus ging aanpakken en wat je voor je werkgever ging leveren.
 • Je medestudenten vragen. Het nut van een ‘werkgroep’ of gewoon collegiaal overleg werkt hier goed, want met mekaar zit je in hetzelfde schuitje.
 • Een docent vragen. Dat doe je beste met gerichte vragen.

Hieronder daarvoor wat manieren waarom je feedback kan vragen en hoe docenten en andere die kunnen geven.

Het nut van feedback

Wat is het nut van feedback? Dat is het dichten van het gat tussen waar je nu bent, waar je nu denkt te zijn, en je gewenste eindresultaat. Dit volgens Hattie, een bekend onderwijskundige. Hier verder wat meer van mijn gedachtes, die ik onderschrijf.

Hoe is het gat te dichten tussen waar je bent en wil komen?

Door de student: verhoog je inzet en zet meer effectieve studie/werk strategieën in. Of verlaag je doelstellingen, of maak ze minder helder.

Door de docent: assisteer de student met motiverende doelen en advies rond effectieve studie strategieën. En geeft geschikte doelen en deeldoelstellingen.

Hoe gaat effectieve feedback?

Drie strategieën hier, met wat je je afvraagt:

1. Waar ga ik heen?                            Feed Up

2. Hoe doe ik het?                              Feed Back

3. Wat is de volgende stap?               Feed Forward

En dan werkt iedere feed stap op vier niveaus: Taak niveau, Proces niveau, Zelfregulatie niveau en Zelfniveau (op de persoon, niet op de taak).

Voorbeelden van Feed Up vragen en antwoorden

Vragen kunnen zijn:

 • Waar ga ik heen?
 • Wat is mijn doel of met welk resultaat?
 • Hoe wordt ik beoordeeld?
 • Wat zijn mijn intenties om dit te leren?
 • Hoe kan ik dit toepassen in mijn werk?
 • Welk onderdelen passen bij andere onderdelen?
 • Hoe verhouden de taken zich tot elkaar?

Voorbeelden van Feed back vragen en antwoorden

Vragen kunnen zijn:

 • Wat heb ik gedaan
 • Hoe heb ik het tot nu toe aangepakt?
 • Wat verteld mijn voortgang me over mijn aanpak?

Antwoorden

 • Deze moeten het liefst in relatie staan tot het leerdoel en iets zeggen over de voortgang om dat doel te bereiken. En wat er gedaan moet worden om dat doel te bereiken (Brookhart, 2008).
 • Het ideale model volgens sommige is dat docenten een duidelijke afgeronde taak te geven die op zijn beurt weer onderdeel is van een groter geheel. (dit is in tegenstelling tot veel collega’s van me die zeggen ‘ze moeten het zelf uitzoeken’. Ik denk ipv blanko a4 geven, een richting met blokken context beter. Ik was daarmee gestart in 2019 bij strategisch management, dat krijgt een strikter vervolg in 2020-2021).
 • Accentueer moment van succes, sta daar bij stil, analyseer waarom men daar kwam. En highlight de dingen waar studenten verdere focus op zouden moeten hebben.

Voorbeelden van Feed Forward vragen en antwoorden

Vragen kunnen zijn:

 • Wat is de volgende stap?
 • Wat voor leeractiviteiten moet ik inzetten om betere vooruitgang te maken?
 • Wat ga ik verder doen om de gestelde doelen te bereiken?

Antwoorden

Docenten kunnen op het moment van feedxyz even stilstaan bij hoe effectief hun leren was voor deze student. Dan zichzelf feed geven en de student specifiek op zijn situatie.

Het effectief nut van deze feed Forward is te kijken wat de student er mee doet.

Wat maak succesvol?

Meer praten met mekaar. Plekken waar studenten meer praten geven een hoger academisch succes. (Stichter, Sormont, & Lewis, 2009)

Zorgen dat het tijdig is. Na de feedxyz moet er nog tijd genoeg zijn voor de student om zaken te wijzigen. Note RR: dus feedback in de laatste twee weken… misschien moet ik dat niet meer doen… Vroeg je er niet om ervoor, of vergat ik het actief te geven, dan nu te laat.

Werkt feedback?

Hier is het slechte deel van het nieuws. Docenten geven niet goed feedback, dat kan zo zijn, maar onderzoek wijst ook uit dat studenten het niet gebruiken (Carless, 2006) Dus Hattie gaat daarop door en zegt dan dat het wellicht dan minder belangrijk is te kijken naar hoe docenten feedxyz geven, maar hoe studenten het ontvangen.

Wat meer Theorie

Duidelijke verwachtingen zetten en standaarden is een voorwaarde voor effectief leren en feedxyz. (Boud & Molloy, 2012)

Aanname is de constructivistische kijk op leren, dat een student zijn eigen kennis creëert.

Docenten moeten helder en specifiek zijn in het zetten van doelen en wanneer ze richting geven aan het leren of verwachtingen. Studenten kunnen verschillende interpretaties hebben van wat geleerd zou moeten worden. (Hounsell et al., 2008).

Studenten waarderen feedxyz dat is gerelateerd aan de verwachtingen, aan de rubric. (Peterson en Irving, 2008) note RR: lijkt me een open deur dit….

Extra leeswerk

Maakte een tijd geleden al een blogpost over Feedxyz, te vinden hier.

Logboek bijhouden erg goed om te doen!

En een logboek bijhouden is ook erg verstandig!

Een link naar een verhaaltje van me daarover zit hier.