Tool – Checklist Plan van Aanpak

Begin met het eind in gedachte zal je me vaak horen zeggen en schrijven. Als je weet wat er van je verwacht wordt kan je daar naartoe werken.

Hieronder een voorbeeld van een beoordelingsformulier die gebruikt zou kunnen worden als een docent naar een Plan van Aanpak kijkt.

Lees die door, snap je wat de vraag is? Als niet, vraag het je docent of mij.

! en geef je document een naam waar een docent iets mee kan. Dus niet ‘Plan van aanpak bijna definitief’, maar ‘Pietje_Puk_PvA_cursusnaam_versie23mrt2021’

Ik overloop de verschillende punten nog even kort met mijn commentaar erbij.

•            Aantrekkelijke titel & vormgeving

Spreekt voor zich lijkt me.

Maak zeker dat je alle data vermeld die nodig zijn om het document hoe op te kunnen bergen. Dus vermeld:

Je naam, studenten nummer, code van de cursus, datum, versie van het document, wie de docenten zijn, welke klas je zit etc.

•            Conform de richtlijnen van communicatietechnieken

Die zijn per opleiding wat anders, vraag je docent er naar.

•            Situatieschets inclusief business case (aanleiding)

De situatie schets vindt ik belangrijk, dat is de industrie waarin de opdracht zit en de firma waar je voor werkt.

Een business case zou voor mij vaak niet hoeven.

Wel wil ik de aanleiding zien. In de zesW’s en dan ook met grafieken. Bijvoorbeeld een grafiek waar de omzet de afgelopen drie jaar een dalende lijn vertoont, dat geeft pijn dus moet je in gang schieten. Of een grafiek met de kosten die de afgelopen jaren aan het stijgen zijn. Of een dalend marktaandeel, of een teruglopende klanttevredenheid etcetc.

•            Projectdoelstelling (SMART) en –opdracht

Spreek voor zich, behandelde ik al ergens anders.

•            Probleemstelling/centrale onderzoeksvraag

Spreek voor zich, behandelde ik al ergens anders.

•            Deelvragen

Spreek voor zich, behandelde ik al ergens anders.

•            Deskresearch inclusief bronvermeldingen conform Communicatietechnieken.

Een eerst vooronderzoek laat je hier zien. Je hebt intern naar de cijfers gevraagd en extern heb je rapporten gelezen die je inzicht gaven in hoe de industrie zich de komende jaren ontwikkelen zal. Is er een stijgende lijn in omzet, meer behoefte etc. Dit geeft de context van het probleem.

•            Fieldresearch (wie/wat/waar/ wanneer en waarom)

Hier laat je als je wilt wat field research doen. Bij commerciële vakken vertel je dat je klanten gesproken hebt bijvoorbeeld.

•            Een voorlopige inhoudsopgave voor het eindrapport

Spreekt voor zich.

•            Deliverables

Wat ga je leveren? Dat is iets wat je aan iemand kan geven, of waar je op de zend knop kan drukken. Een onderzoekverslag, een final hoofdstuk conclusies, etc.

•            Tijds- en werkplanning projectactiviteiten (vakanties, mijlpalen, e.d.)

Hier de planning die als eerste start met de deadline die je hebt om je portfolio in te leveren en vanaf daar werk je terug.

•            Taakverdeling (alle deelvragen opgenomen)

Dit is alleen relevant bij werken in een groep.

Of als je alleen werkt en taken kan delegeren, dan schrijf je dat hier op.

•            Consequenties m.b.t. niet hanteren van de deadlines/ werkafspraken

Hier zet je voor jezelf wat straf en plezier. Geloof me, het is bij heel weinig studenten dat ik zie dat ze zichzelf aan deadlines kunnen houden. Dus dan een afspraak maken met een goede vriend dat bij niet halen je zijn auto gaat wassen of zo gaat helpen.