Tool – 6W’s

Probleemanalyse door middel van de 6W methode.

Wat is het probleem?

Het probleem is dat

… achterblijft bij ….

Het doel met …% niet gehaald gaat worden.

Omdat xyz minder is is xyz nu aan het dalen.

Wie heeft het probleem?

xyz heeft het probleem omdat die verantwoordelijk is voor het halen van de doelen.

… heeft het probleem omdat die meer geld moet gaan storten dat die niet heeft.

… heeft het probleem omdat die zijn bonus niet zal gaan halen dit jaar.

Wanneer is het probleem ontstaan?

Hier vertel je hoelang het probleem er al is. Sinds wanneer doet zich dit voor?

Een variant is: Wanneer is het een probleem?

Het probleem is onstaan in….. dit zal effect krijgen in ….. omdat we dan geen geld meer hebben om de lonen uit te betalen.

…. Het gaat een probleem worden als we het bread-even punt niet halen.

… het gaat een probleem worden als de markt nog verder met meer dan 12% zakt.

Waarom is het een probleem?

Hier moet je dieper graven. En vaak de vraag stellen ‘waarom?’

Omdat zonder het halen van de winst doelstelling we gaan reserves kunnen aanleggen om de continuiteit te waarborgen.

Het is een probleem omdat Rudolph dan geen lucht in zijn fietsbanden heeft en hij zwaarder moet trappen en dan gaat die meer bier drinken en dat is ongezond.

Waar doet het probleem zich voor?

Hier zet je iets neer over bijvoorbeeld op welke afdeling van de firma of de organisatie het speelt.

Het doet zich voor in de gemeentes x en y.

Het doet zich voor in de zomer maanden.

Je ziet de lijn dalen steeds als het xyz is.

Wat is de aanleiding?

Hier beschrijf je hoe het probleem is ontstaan, wat is de geschiedenis?

De aanleiding is het mooie weer.

…de dalen behoefte..

…de mindere verkoop door gebrek aan goede verkopers.

… de mindere verkoop omdat we geen online verkoop kanaal hebben…

Wie heeft het probleem?

Hier zet je neer wie er last van heeft.

… de verkoopdirecteur heeft het probleem want die gaat zijn bonus niet halen.

…de CEO heeft het probleem want met deze kosten stijging zullen er ontslagen moeten vallen.

Bron: de 6W formule is van Verhoeven, 2014