Competentie – Verantwoord handelen

Het is ‘leven lang leren’ zo schrijven veel instanties en heb je wellicht zelf ook al ondervonden. Tijdens een assessment zal daar ook naar gevraagd worden, goed om dat wat voor te bereiden! Het onderdeel ‘verantwoord handelen is naar mijn mening altijd wat onderbelicht in opleidingen en een vaag iets om te bewijzen. Laten we er toch een gooi naar doen.

Leeswijzer

In dit stuk bombardeer ik je met dingen waar je over zou kunnen nadenken die je anders hebben gemaakt. Heb die voor 80% genomen uit publiekelijke bronnen waarbij wijze mensen competenties hebben op gelijst. En heb daar mijn eigen stokpaardjes bij gedaan. Neem er uit wat je aanspreek, of waar je aan van plan was te gaan werken.

Waarom hier tijd in steken?

Die reden is simpel, in het beoordeling formulier staat vaak iets onder de competentie ‘Verantwoord handelen’ en dan schrijft men daar:

“Je ontwikkelt je door zelfreflectie en zelfbeoordeling van eigen (leer)resultaten.

Je bent in staat om zelfstandig te reflecteren op jouw leervermogen, om de effectiviteit en/of efficiëntie van jouw professionele handelen te verbeteren. Dat doe je door actief feedback te vragen aan anderen in je omgeving en bij jezelf te rade te gaan: werk ik aan de goede doelen en werk ik doelgericht? 

Je hebt een actieve leerhouding die zich kenmerkt door nieuwsgierigheid, openstaan voor nieuwe inzichten en ruimte voor twijfel.

Je kunt analyseren wat werkt en wat minder of niet werkt/gewerkt heeft. Op basis hiervan kun je jouw handelen bijstellen.”

En zeker bij NLQF6 vakken zal ik daar aandacht aan geven.

…. en ben je bij het laatste vak van je opleiding geraakt lijkt me terug kijken en trots en tevreden zijn op je studie tijd belangrijk. Dit gaat daarbij helpen.

Hoe te doen?

Een aanpak zou kunnen zijn:

 • Neem een lijst, bijvoorbeeld die hieronder staat.
 • Geef bij elk punt aan of je dat goed, voldoende, matig of slecht kon.
 • Geef aan wat je in de cursus veranderd of verbeterd hebt.
 • En waarom, geef argumenten en bewijzen.
 • Geef aan wat je in de toekomst gaat doen, wat is je vervolg?

En maak daar een leuk tabel of plaat van en zet die in je portfolio.

Waar kan je zoal aan denken?

Denk- en werkniveau

Is je denk en werkniveau veranderd? Denk je nu breder?

Is het werk dat je nu doet sneller af omdat je kennis of ervaring opgedaan in de cursus beter geworden?

Communicatie (een Dublin-descriptor)

Ben je in staat om informatie, ideeen en oplossingen over te brengen?

Competenties

Welke competenties heb je nu in de vingers gekregen? En waarom is dat goed, welke bijdrage gaat dat geven aan je carrière?

Complexiteit en creativiteit (een hbo-kernkwalificatie volgens de hbo-raad)

Kan je nu problemen aan die ingewikkelder zijn?

Curriculum vitae

Laat je cv zien zoals die vroeger was en welke dingen heb je er nu trots bij gezet?

Leerstijlen

Hoe leerde je eerst en nu? Bijvoorbeeld leerde je eerst met alleen een boek uit je hoofd leren, nu doe je dat nog, maar probeer je het direct in de praktijk te brengen.

Leervaardigheid (een Dublin-descriptor)

Heb je een leervaardigheid verworven?

Maatschappelijke verantwoordelijkheid (een hbo-kernkwalificatie volgens de hbo-raad)

Ben je meer betrokken bij ethische, normatieve en maatschappelijke vraagstukken? Ben je meer een krant gaan lezen?

Mindset

Hoe dacht ik over een probleem of een politieke situatie en waar is mijn beeld bijgesteld en waarom?

Methodische handelen (een hbo-kernkwalificatie volgens de hbo-raad)

Eerst deed je eigenlijk maar wat, nu maak je gebruik van modellen omdat je geleerd hebt dat die versnelling geven in een resultaat bereiken.

Multidisciplinaire integratie (een hbo-kernkwalificatie volgens de hbo-raad)

Kan je kennis en inzichten, houding en vaardigheden integreren in je handelingen?

Onderzoekend vermogen

Vroeger nam je maar aan dat het wel zo was zoals je collega’s zeiden of de klanten. Nu onderzoek je dat eerst op je eigen manier.

Oordeelsvorming (een Dublin-descriptor)

Ben je in staat, beter dan ervoor, om gevens te verzamelen en te interpreteren?

Politiek vaardig

Had je eerst een hekel aan politiek en snap je nu dat je daar niet onderuit kan in een firma, dus heb je wat vaardigheden daarin ontwikkeld? Waaruit blijkt dat?

Professionalisering (een hbo-kernkwalificatie volgens de hbo-raad)

Kan je nu iets zelfstandig uitvoeren? Is je functioneren binnen je organisate beter geworden? Beheers je jouw beroep nu beter?

Reflectief denken en handelen (een hbo-kernkwalificatie volgens de hbo-raad)

Kijk je meer terug?

Samenwerken

Deed je dat eerst nooit en nu wel?

Sociaal-communicatieve bekwaamheid (een hbo-kernkwalificatie volgens de hbo-raad)

Multicultureel geworden? Internationaal gewerkt? Meer begrepen wat een invloed cultuur heeft?

Studiejaren heen

Wat kon je in het eerste studiejaar, en nu?

Toepassen van kennis en inzicht (een Dublin-descriptor)

Kan je dit beter? Waaruit blijkt dat? En waarom is dat? Dit punt moet bij een vak als Strategische management goed uit de verf komen. Bijvoorbeeld omdat je de argumenten ladder bent gaat gebruiken etc.

Transfer en brede inzetbaarheid (een hbo-kernkwalificatie volgens de hbo-raad)

Kan je nu op meer banen solliciteren?

Wetenschappelijk toepassing (een hbo-kernkwalificatie volgens de hbo-raad)

Kan je relevante inzichten, theorieen en concepten toepassen, beter dan hiervoor?

Wie ben ik en wie werd ik?

Kijk naar jezelf. Wat kon je voor de start van de cursus niet en nu wel?

Zelfbeeld

Kijk je nu anders naar jezelf? Ben je trotser geworden? Durf je meer aan? En waarom kwam dat zo, waarom ben je veranderd?

Wat ook nog kan…..

Is dingen vertellen over je ‘Wat wil ik….’

 • Ambitie
 • Betekenisgeving
 • Doelen stellen
 • Droombaan bereiken
 • Inspiratie
 • Introvert wel of niet zijn
 • Lead nemen of geleid worden
 • Logisch redeneren
 • Maatschappelijk verantwoord zijn
 • Motivatie
 • Onderhandelen
 • Onderzoeken meer of minder
 • People, Planet, Profit zicht op
 • Prioriteiten beter of slechter stellen
 • Proactiviteit
 • Reactiviteit
 • Sensitiviteit
 • Team speler zijn wel of niet
 • Tijd management
 • Theorie gebruiken
 • Zingeving

Of wat vertellen over ‘Wat vind ik….’

Mijn vaardigheid op het gebied van

 • Actief luisteren
 • Argumentatie leer
 • Culturele waarden en normen
 • Ethisch handelen
 • Feedback geven en nemen
 • Normen
 • Rol in groepen
 • Vragen stellen vaardigheid
 • Waarden

Bronnen

 • De hbo-kernkwalificaties volgens de hbo-raad worden gebruikt om te beoordelen of een opleiding van HBO niveau is.
 • Dublin-descriptoren.

Rudolph Regter

Versie maart 2021